لطفا کد عضویت خود را که بر روی برگه ضمانت کالای خریداری شده شما درج گردیده است را جهت ثبت اطلاعات در قسمت فرم زیل وارد نمایید تا الباقی قسمتها برای شما نمایان شود . قسمتها را با دقت تکمیل نمایید تا عضویت شما در سامانه باشگاه مشتریان دنیای کاور ثبت گردد .

تذکر : هر کد فقط یکبار قابلیت ثبت شدن دارد بنابر این ر ثبت اطلاعات دقت نمایید.